OM BLYANTDANS


BLYANTDANS

- et bedre greb

både om blyanten og sproget.MÅ JEG BYDE OP TIL BLYANTDANS?


Blyantdans er for alle drenge og piger i alderen 2 - 6 år.

Børn med forskellige forudsætninger, både motorisk og sprogligt har gavn og glæde af Blyantdans.


For at børn kan udvikle sig optimalt – kognitivt, kropsligt og socialt – må vi voksne give børn mulighed for at blive stimuleret og lære på den bedst mulige måde, – nemlig med sanserne og kroppen.


Med Blyantdans får du et let tilgængeligt materiale, der har fokus på at styrke og udvikle børns motorik og sprog gennem musik, fantasi, leg og bevægelse.


Blyantdans tager alle med på en fantasifuld og lærerig rejse gennem de 4 årstider og Mandala.

På hele rejsen inspireres børn og voksne til at bidrage med egne fortolkninger og oplevelser.

Bogen er gennemsyret af forskellige læringsstile der skaber harmoni og glæde, for den enkelte og hele børnegruppen.


Musikken er unik og specielt komponeret til at understøtte bevægelser og stemninger i bogens fortællinger.


Med bevægelser til musik skabes der virkelig grobund for optimal læring på mange planer.


Med Blyantdans som grundlæggende fundament for blandt andet den senere håndskrift, er børnene godt på vej.


Nyere forskning fra USA viser, at håndskriften er langt mere end blot bogstaver på et stykke papir.


Håndskriften styrker:

  • læsning
  • stavning
  • den sproglige udvikling
  • kritisk tænkning

Derfor skal vi fortsat bruge blyanten ...........


Det er nu videnskabligt bevist, at håndskriften også har en vigtig betydning for barnets senere læseudvikling....


"Hvorfor læsning og skrivning på papir kan være godt for din hjerne"


Det er meget interesant at læse om dette studie, da det lige præcis beskriver hvorfor vi skal lave Blyantdans.


Her er uddrag fra artiklen "Why reading and writing on paper can be better for your brain" som du kan læse i fuld version under artikler på Idéer og inspiration siden.In a 2012 study at Indiana University, psychologist Karin James tested five-year-old children who did not yet know how to read or write by asking them to reproduce a letter or shape in one of three ways: typed onto a computer, drawn onto a blank sheet, or traced over a dotted outline. When the children were drawing freehand, an MRI scan during the test showed activation across areas of the brain associated in adults with reading and writing. The other two methods showed no such activation.

Handwriting therefore may facilitate reading acquisition in young children.


Oversættelse:

I en undersøgelse på Indiana University 2012, testede psykolog Karin James fem-årige børn, der endnu ikke ved, hvordan man læser eller skriver, ved at bede dem om at gengive et bogstav eller en form, på en af tre måder: Maskinskrevet på en computer, tegnet på et stykke blankt papir, eller ved at følge sporerne af et stiplet omrids. Når børnene lavede frihåndstegning, viste en MR-scanning under testen, at der var aktivering på tværs af områder i hjernen lig de samme der aktiveres når voksne læser og skriver. De andre to måder viste ikke denne aktivering.

Håndskriften må derfor fremme faciliteringen af læsning hos små børn.


Han slutter artiklen af med denne bemærkning:


I can’t imagine teaching my son to read in a house without any physical books, pens or paper. But I can’t imagine denying him the limitless words and worlds a screen can bring to him either. I hope I can help him learn to make the most of both – and to type/copy/paste/sketch/scribble precisely as much as he needs to make each idea his own.


Oversættelse:

Jeg kan ikke forestille mig, at min søn skal lære at læse i et hus uden nogen fysiske bøger, kuglepenne eller papir. Men jeg kan heller ikke forestille mig, at jeg vil nægte ham de ubegrænsede ord og verdener en skærm kan bringe ham. Jeg håber, jeg kan hjælpe ham til at lære at få mest ud af begge dele - og at skrive / copy / paste / skitse / skrible nøjagtigt så meget som han har brug for, til at gøre enhver idé til hans egen.


Lektørudtalelsen fra DBC - 2015:


"Det er et meget spændende og inspirerende undervisningsmateriale, som både understøtter de seks læreplanstemaer og som samtidig er meget konkret og let at gå til rent praktisk."

 

Henrik Munch Jørgensen

" Det er et videnskabligt faktum, at håndskrivning fremmer læring bedre end skrivning på tastatur.

Den hukommelse, som opbygges via håndens motoriske rytme, er langt stærkere end ved tryk på tastaturet"


Kjeld Fredens.

Adjungeret professor ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg UniversitetKort uddrag fra bogen BLYANTDANS:

Blyantdans - et bedre greb, både om blyanten og sproget.

 

 

Erfaringer viser, at Blyantdans har positiv effekt på mange områder:


  • Styrker og forbedrer børns motorik og sanseintegration.


  • Skærper børns opmærksomhed, på både det talte og det skriftlige sprog.


  • Styrker børns evne til fordybelse og øger deres koncentration.